KÖKEN ULUSAL BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ

Kadim Seks ve Sekse İlişkin Sorunlara Köken Tıp Bakışı

24-27 KASIM 2022, AntalyaKONGRE KAYIT

LİTERATUR ORGANİZASYON


DAVET MEKTUBU

Sevgili meslektaşlarımız,
Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN), cinsellik alanında çalışmakta olan deneyimli hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikolog, pdr, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı) sağlık çalışanları (fizyoterapist, hemşire ve ebeler), bütüncül ve fonksiyonel tıbba ve cinsel sağlık bilimine emek veren akademisyenler tarafından 2022 yılında kuruldu.

"Kasımda aşk başkadır" diyerek, 24-27 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya'da Pine Beach Resort & Club Belek Otel'de gerçekleştireceğimiz, "Köken Tıbbından Köken Sekse ve Köken Psikolojiye" temalı KÖKEN Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Kongresi'ne sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

Asırlar öncesinden günümüze miras kalan ve bugün dünyada halen kabul gören "köken tıbbı", "köken psikoloji", kamasutra ve taocu seks gibi "köken seksi"; bütüncül ve fonksiyonel seks uygulamaları, cinsel terapi, cinsel danışmanlık, seks koçluğu ve cinsel tedaviler için değerli kadim bilgi birikimleridir. KÖKEN olarak, "kişiye ve çifte özel, kanıta dayalı, etkin ve güvenilir" bütüncül ve fonksiyonel cinsel sağlık uygulamalarını geliştirmek ve multidisipliner yaklaşımı esas alan bu uygulamaları modern tıbbi seksolojiye entegre ederek, cinsel sağlık alanındaki klinik araştırma ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek en büyük hedeflerimizden biridir.

Kongremizin, "MetaSeks", "Bütüncül Seks", "Fonksiyönel Seks", "Bütüncül Psikoloji", "Köken Psikoloji", "Köken Aile Psikolojisi" kavramlarına, multi-disipliner yaklaşıma, jineseksolojik ve üroseksolojik tedavilere, birinci basamakta cinsel tedavilere, genital estetiğin cinsel yaşama olan etkilerine, cinsel eğitim ve seks eğitimine, genitopalvik ağrı ve penetrasyon bozukluğu (vajinismus ve disparoni), kadın orgazm bozukluğu, cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu, erektil disfonksiyon, erken boşalma, geç boşalma gibi tüm cinsel işlev bozukluklarına, cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklara ve cinsel sapkınlıklara bütüncül ve fonksiyonel cinsel sağlık bakış açısını, felsefesini, ilkelerini ve uygulamalarını içeren, cinsel sağlığın korunması ve sürdürülmesinde bütüncül ve fonksiyonel cinsel sağlığın kritik rolüne, gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme bütüncül bakış açısına, sağlıklı yaşama, beslenme ve cinsel sağlığı etkileyen tüm koşulların bütüncül ve disiplinler arası yaklaşımla ele alınmasına ilişkin temel bir saha uygulama rehberi olacağına inanıyoruz.

Katılımcılarımızın cinsel bozuklukların köken nedenleri ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına, karmaşık ve kronik cinsel bozukluklara yönelik “kişiye özel, koruyucu ve önleyici, kişi merkezli ve bilim temelli” farklı ve yeni yaklaşımları daha iyi anlamalarına, toplanan veriler ışığında bedeni kronik ve kompleks cinsel bozukluklardan korumak için uzun vadeli bir cinsel yaşam planı çizmelerine ve farklı disiplinlerle birlikte çalışmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Kongremizi, üyesi olmaktan onur duyduğumuz Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF), cinsel sağlık derneğimiz olan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), psikoterapi derneğimiz olan Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER), jinekoloji derneğimiz olan JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS), aile hekimliği derneğimiz olan Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED), üroloji derneğimiz olan ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS), hipnoz ve hipnoterapi derneğimiz Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitim ve Araştırma Derneği (HİPED), hemşirelik derneğimiz olan Hemşirelik Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmalık Derneği (HECEDER), fizyoterapi derneğimiz olan Fizyoterapi Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (FİCED), Ürojinekoloji Derneği, Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve German Society for Social Scientific Sexuality Research (DGSS)’nin destekleri ve değerli katkılarıyla yapacağız.

Kongremize çok değerli bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılarınızdan ve desteğinizden ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Dostluk sevgi ve daygılarımızla...

Prof. Dr. Cihan AKSOY
KÖKEN Başkanı & Kongre EşBaşkanı
Psikoterapist Dr. Cem KEÇE
Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF) Başkanı & Kongre EşBaşkanı

KONGRE BAŞKANLARI

 • Cihan AKSOY
 • Cem KEÇE

BİLİMSEL SEKRETARYA

 • Almila Suna NİZAMOĞLU
 • Oğuz ÇELİK
 • Doğa KEÇE

DÜZENLEME KURULU

 • Ahmet GÜZEL
 • Akın SİVASLIOĞLU
 • Ali Ata ÖZDEMİR
 • Almıla NİZAMOĞLU
 • Alper KAFKASLI
 • Cem KEÇE
 • Cengiz GÜLEÇ
 • Cihan AKSOY
 • Devrim GÜRSOY
 • Doğa KEÇE
 • Doğukan ANGIN
 • Fatma COŞAR
 • Gülsemin ÇELİK
 • Hacer SADIKOĞLU
 • Murat AKSOY
 • Murat TUNCER
 • Mustafa ÇAY
 • Mustafa KARAKAN
 • Nevrez KOYLAN
 • Nezih HEKİM
 • Oğuz ÇELİK
 • Osman ÇELİK
 • Özgü ÇELİKKOL
 • Sabri YURDAKUL
 • Seda KESKİN
 • Senai DEMİRCİ
 • Sevgi ÖZCAN
 • Uğur BATI
 • Vahit Doğu KEMİK
 • Volkan BULUT
 • Yeşim Bayoğlu TEKİN

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

 • Prof. Dr. Akın SİVASLIOĞLU
 • Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ
 • Prof. Dr. Cihan AKSOY
 • Prof. Dr. Murat AKSOY
 • Prof. Dr. Nezih HEKİM
 • Prof. Dr. Nevrez KOYLAN
 • Prof. Dr. Sevgi ÖZCAN
 • Prof. Dr. Uğur BATI
 • Doç. Dr. Ali Doğukan ANGIN
 • Doç. Dr. Murat TUNCER
 • Uz. Dr. Fatma COŞAR
 • Uz. Dr. Hacer SADIKOĞLU
 • Uz. Dr. Mustafa KARAKAN
 • Uz. Dr. Osman ÇELİK

BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK DERNEĞİ (KÖKEN)

Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF) üyesi olan Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN), cinsellik alanında çalışmakta olan deneyimli hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikolog, pdr, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı) sağlık çalışanları (fizyoterapist, hemşire ve ebeler), bütüncül ve fonksiyonel tıbba ve cinsel sağlık bilimine emek veren akademisyenler tarafından 2022 yılında kuruldu.
www.koken.kim
0.555.274 41 97
t.me/kokenofficial
www.facebook.com/kokenofficial
www.instagram.com/kokenofficial06

Kongremize katılan CİSED KURSİYERLERİ Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve danışan veya hasta yönlendiren CİNSEL SAĞLIK PORTALI olan CİSED TERAPİSTLERİ'nde "ÜCRETSİZ" olarak yer alacaktır.

Kongremizde ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (IICPI)'nün yazılı sınavı "ÜCRETSİZ" olarak yapılacaktır. Bildiğiniz gibi bu sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar diğer koşulları yerine getirdikleri taktirde IICPI UYGULAYICI BELGESİ alma hakkına sahip oluyorlar.