Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı

Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı

“AŞKIN SEKS CİNSEL TERAPİ YAKLAŞIMI” İLE GELENEKSEL CİNSEL TERAPİNİN ÖTESİNE GEÇİN…
“Seks yapmak”; kendini ve ötekini bilerek, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir “performans hedefi koymadan”, kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir “armağan gibi” paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde orgazm olabilme bilim ve sanatıdır. Bu sanata dair uzun yıllara dayalı klinik gözlemlerimi ve deneyimlerimi tüm psikoterapi kuramlarının süzgecinden geçirerek geliştirdiğim “Aşkın
Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı”, geleneksel cinsel terapinin ötesine geçerek cinselliği tüm insani durumlar bağlamında ele alan ve cinsel sorunların çözümünde yeni ufuklar açmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Cinsel terapide biyolojik, psikolojik, ilişkisel ve kültürel alanları birbirine bağlayan kapsayıcı bir paradigma sunan bu yaklaşımla cinselliğin ve yaşamın tüm yönleri birbiriyle bağlantılı bütüncül bir sistem olarak ele alınır.

– Psikoterapist & Yazar & Eğitmen Cem KEÇE – www.cemkece.com.tr

CİNSEL TERAPİYE YENİLİKÇİ VE ENTEGRATİF BİR BAKIŞ AÇISI: “AŞKIN SEKS CİNSEL TERAPİ YAKLAŞIMI”
IICPI Türkiye Eşbaşkanı Psikoterapist Cem Keçe’nin, cinselliğin çok boyutlu doğası nedeniyle cinsel terapiye entegratif bir bakış açısı getirerek geliştirdiği “Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı”, kadınların ve erkeklerin cinsel şikayetlerinin ve sorunlarının teşhis, değerlendirme ve tedavisine yönelik yenilikçi ve kapsamlı bir cinsel terapi modelidir. Cinsel terapide sadece semptomları ortadan kaldırmaktan fazlasını yaparak yaşam doyumunu arttıran “Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı”nın anlatıldığı bu kitap, danışanlarının cinsel sorunlarına etkili tedavi ve kalıcı
çözümleri sağlamak için bilgilerini derinleştirmek ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm profesyoneller için değerli bir kılavuzdur.

– Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) -www.iicpi.org

CİNSEL TERAPİDE BAŞARILI VE KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR MODEL…
“Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı” cinselliğin pek çok faktörden etkilenen karmaşıklığını ilişki, bağlam, zihin, ruh (tin) ve beden temelinde ele alır. Sadece cinsel sorunların giderilmesine ve cinsel işlevlerin sağlanmasını değil, aynı zamanda bilişsel, davranışsal ve duygusal değişimle kişisel yaşam kalitesini ve ilişki doyumunu artırmayı hedefleyerek bireysel ve çift memnuniyetinin sağlanmasına odaklanır. Bu kitapta her yönüyle anlatılan “Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı” temel aldığı entegratif bakış açısını cinsel terapinin başından sonuna kadar her aşamada etkili bir şekilde uygulamaya dökerek cinsel terapide başarılı ve kalıcı çözümlerin alınmasını sağlayan güçlü ve etkili bir model olarak cinsel terapistlerin yollarına ışık tutacaktır.

– Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) – www.cised.org.tr