CİSEF Üye Derneklerimiz

CİSED – CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

KÖKEN – BÜTÜNCÜL VE FONKSİYÖNEL CİNSEL SAĞLIK DERNEĞİ

PPD – PSİKİYATRİ VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ

PSİKODER – PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ

AHCİTED – AİLE HEKİMLİĞİ CİNSEL TEDAVİ VE EĞİTİM DERNEĞİ

JİNESEKS – JİNESEKSOLOJİ DERNEĞİ

ÜROSEKS – ÜROSEKSOLOJİ DERNEĞİ

HECEDER – HEMŞİRELİK CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ

HİPED – HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

FİCED – FİZYOTERAPİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ

ECDER – ECZACILAR CİNSEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ