CİSEF Komisyonlarımız

Etik Komisyonu

Komisyonun amacı; CİSEF etik kodlarını güncellemek ve zamanın ruhuna uygun hale getirmektir. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, cinsel sağlık bilimine ve tıbbi seksolojiye gönül vermiş profesyonellerin giderek karmaşıklaşan yaşam koşullarına etkin ve verimli bir biçimde uyum sağlamaları gerekmektedir. Cinsel sağlık hizmet alanına yönelik olarak, süreç içerisinde cinsel ve psikolojik yardım meslekleri ortaya çıkmıştır. Bu meslek gruplarından oluşan CİSEF üyeleri, cinsel eğitim, cinsel danışmanlık ve cinsel sorunların tedavisi alanında çalışan seksolog, cinsel tedavi uzmanı, cinsel terapist, cinsel danışman, cinsel eğitmen, seks koçu gibi farklı disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşmaktadır. Bu nedenle, CİSEF üyelerinin cinsel eğitim veya cinsel tedavi hizmetinde etik bir sorun ortaya çıktığında, yalnızca CİSEF etik kuralları değil, aynı zamanda bağlı oldukları meslek odalarının ve temel disiplinlerin etik kuralları da devreye girecektir. Felsefi anlamda, etik, ahlak ve doğru eylemler üzerinde sistematik olarak geliştirilmiş olan düşüncelerle bağlantılıdır. Aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak kabul edilebilir olanların analizini yapar. İnsan davranışlarıyla ilgili olarak üzerinde anlaşmaya varılmış olan “meli-malı”ları ele alır.

Eğitim, Kongre, Konferans Çalışmaları Komisyonu

Komisyonun amacı; CİSEF eğitimlerine katılacak olan ilgili adayların teorik bilgisini arttırmak, cinsel sağlık ve tıbbi seksoloji biliminin felsefesini kavrayıp ona yenilikler getirebilecek bir bilinç oluşturmak, kişilerin gerek cinsel alanında gerekse kendi kişiliklerinde ve becerilerinde istendik seviyelere ivmelendirecek eğitim, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılar gerçekleştirmek, bu amaç ve kapsamda yapılan ulusal ve uluslararası tüm toplantıların takibini yaparak katılım sağlamaktır. Cinsel sağlık alanındaki sorunlara seksolog, cinsel tedavi uzmanı, cinsel terapist, cinsel danışman, cinsel eğitmen, seks koçu gözünden bakarak çözüm üretmek, bunu da ulusal çalıştaylar yaparak gerçekleştirmek gibi görevi de vardır.

Tanıtım ve Öğrenci İlişkileri Komisyonu

Komisyonun amacı, CİSEF’in ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmak ve cinsel sağlık bilimiyle ilgili olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sorunlarının çözümlendirmektir. Bunu sağlamak adına, tüm üniversitelerde, ulusal ve uluslararası toplantılarda CİSEF’in tanıtımının sağlanması için çalışmalar yürütmektedir. Üniversitelerdeki tanıtımların gerçekleştirilmesi, düzenlenecek olan bilimsel ve sosyal etkinliklerin tanıtımlarının yapılması, yapılan etkinliklerin görünür olmasının sağlanması, öğrencilerin sorunlarını çözümlendirilmesi bu ve benzeri amaçlar çerçevesinde dernek materyallerinin hazırlanmasından sorumludur.

Basın & Yayın Yönetimi Komisyonu

Komisyonun amacı CİSEF’in etkinliklerinin görsellerini hazırlamak ve bu görsellerin sosyal ağlardan ve resmî web sitesinden paylaşılmasını sağlayarak yapılan çalışmaların görünürlüğünü arttırmak, cinsel sağlık alanında çıkarılan yayınları takip etmek ve mümkün olduğunca hemşirelerin ve adaylarının bu kaynaklara ulaşımını kolaylaştırılmak, sağlık ve hemşirelik alanında medyada güvenilir bir kaynak oluşturmaktır.

Gezi, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Komisyonun amacı; ilgili tüm meslek gruplarının ve adaylarının sosyal bağlamda bir araya gelmesini sağlamaktır. Kahvaltı, akşam yemekleri, piknik, yılbaşı, dünya cinsel sağlık günü haftası kutlamaları, paintball, müze & huzurevi ziyaretleri, şehir & mekân gezileri, TV programlarına katılım, spor müsabakaları vb. etkinlikler düzenleyerek cinsel sağlık ve tıbbi seksolojiyle bağlantılı öğrencilerini sosyal platformlarda bir araya gelmesini sağlamaktır.

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Komisyonun amacı, CİSEF’in ilgili uluslararası kuruluşlarla bağlantısını kurarak CİSEF’in uluslararası kimliğini üstlenmektir. Bu bağlamda, yurtdışında bulunan cinsel sağlık ve tıbbi seksoloji dernekleri ile iletişimi kuvvetlendirerek cinsel sağlık biliminin gelişimine ve uluslararası cinsellik eğitimlerinin standardizasyonuna hizmet eder. Bunun dışında Türkiye dışındaki ülkelerdeki cinsellik eğitimleri farklılıklarını üyelerine aktarır, oradaki eğitimcilerle, çalışanlarla ve öğrencilerle bir araya gelinebilecek programlar düzenler.