Bireysel Sistem Konstelasyonu Eğitimi (BİSKE)

🗣 BİREYSEL SİSTEM KONSTELASYONU EĞİTİMİ (BİSKE)
👉 FREUDİYEN SİSTEM KONSTELASYONU EĞİTİMİ 
👉 BİREYSEL AİLE DİZİMİ EĞİTİMİ 
👉 27-28 Temmuz 2024
👉 ONLİNE EĞİTİM 
👉 CEM KEÇE 
👉 www.cisef.org.tr 
👉 0.555.274 41 97 

🧿 "HEKİMLER, RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZGÜN VE VİDEO TEMELLİ EĞİTİM..." 

🧿 EĞİTİM VEREN KURUMLAR
🎯 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
👉  www.cisef.org.tr 
🎯 CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
👉  www.cised.org.tr 

🧿 KESİN KAYIT 
🎯 0.555.274 41 97 numaralı Whatsapp hattını arayarak veya MESAJ atarak eğitimimiz hakkında bilgi alabilirsiniz ve kayıt yaptırabilirsiniz.
🎯 Eğitime neden katılmak istediğinizi, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi, aldığınız diğer eğitimleri, TC kimlik numaranızla birlikte adınızı ve soyadınızı bize kısa MESAJ olarak atın, “kesin kaydınızı” yapalım. 
🎯 CİSEF ülkemizdeki ve tüm dünyadaki ekonomik koşullara göre eğitim, sempozyum, webinar ve kongre ücretlerinde "güncelleme" yapabilir ve bu hakkı hep kendisinde saklı tutar. Kursiyerlerimiz bu hakkı bilerek ve bu koşulu kabul ederek eğitim, sempozyum, webinar ve kongrelerimize katılırlar...

🧿 EĞİTİM HAKKINDA
👉 KONSTELASYON, genellikle yıldızların veya diğer gök cisimlerinin belirli bir "düzen" veya desende gökyüzünde "görünmesini" ifade eder. Konstelasyon kavramı, bir aile sistemi içeresindeki ilişkili bireylerin, birbirine göre "konumu, düzeni, durumu ve birbirlerinden etkileşimleri" anlamına gelir. Sistem konstelasyonunda "bireysel sistem", "nesiller arası sistem" ve "etkileşimsel sistem" olmak üzere "üç sistemik yapı" vardır. Bu sistemlerden daha çok nesiller arası sisteme odaklanan "Bert Hellinger" sistem konstellasyonu yaklaşımını geliştirmiştir.
👉 SİSTEM KONSTELASYONU, aile içi ilişkileri ve dinamikleri incelemek için kullanılan bir "aile terapisi", "grup psikoterapisi" ve "bireysel psikoterapi" yöntemidir. Kişisel sorunların ve aile içi çatışmaların "kök nedenlerini" bulmaya ve aile geçmişi, sistemik otokastrasyonlar, duygusal bağlar, sadakat ve dışlanma sorunları, düğümlenmeler ve diğer travmatik dinamiklerin yol açtığı mevcut sorunları çözmeye yardımcı olur. 
👉 Her hastalığın veya her ruhsal bozukluğun birden fazla "nedeni" ve yine birden fazla "tedavi seçeneği" vardır. Sistem konstelasyonu bazı vakalar için "çok özel bir tedavi seçeneği" olabilir. Bu nedenle sistem konstelasyonu her psikoterapistin alet çantasında olmalıdır.
👉 Sistem konstelasyon çalışmasının temel amacı, bozulan sistemik dengeyi yeniden sağlanmak, sistemik otokastrasyonları keşfetmek ve sisteme ailenin tüm elemanlarını dahil etmektir. Çünkü "sistemik kurallar ve kollektif bilinçdışının kadim yasaları her ihlal edildiğinde" bir sistemik yük ve haksızlık ortaya çıkacak, aile bireyleri ve gelecek kuşaktan bireyler ya sistemik otokastrasyon yüzünden bu yükü taşıyacak ya da ailede "kördüğümler ve düğümlenmeler" ortaya çıkacaktır. Böylece ortaya çıkan psikopatoloji ile "aile sistemi kendince hatayı telafi edecek ve kör bir sevgiyle, kör bir adalet sağlanmaya çalışılacaktır." 
👉 Bireysel bilinçdışının önemli parçalarından birisi olan süperegonun ve kolektif bilinçdışının 3 temel yasası vardır; (1) aidiyet yasası, (2) düzen yasası ve (3) denge yasası...
👉 Sistem konstelasyon çalışması genellikle "GRUP" hâlinde yapılır ama gerçek temsilcilerin olmadığı durumlarda "KİŞİLERE ÖZEL BİREYSEL SEANSLAR" da düzenlenebilir. Konstelasyon esnasında aile üyelerinin yerlerini belirlemek için onları temsil edecek "OYUNCAK SEMBOLLER" kullanılır. Semboller, kişilerin baktığı yönleri belli edecek şekilde konumlandırılmalıdır. Her sembolün hangi aile bireyini temsil ettiğini belirledikten sonra terapist, danışandan sembolün temsil ettiği aile bireyini hayalinde canlandırmasını ve temsili oyuncak sembolleri konstelasyona yerleştirmesini ister. Bu işlem tüm aile bireyleri konstelasyonda yerini alana dek tekrarlanır. Sembolik aile bireyleri yerlerine yerleştirildikten sonra terapist, danışandan konstelasyona bakmasını ve karşısında gördüğü "AİLE PORTRESİ" ile ilgili ne gördüğünü, ne hissettiğini, neyin eksik olduğunu ve onu etkileyen şeyin gerçekte ne olduğunu anlatmasını ister. Ardından terapist kendi çıkarımlarını da danışanla paylaşabilir ya da danışandan oyuncaklara dokunarak fark ettiği şeyleri ve oyuncak sembolün temsil ettiği kişiye karşı neler hissettiğini tekrar tekrar aktarmasını isteyebilir. Sembollerle çalışırken kullanılacak sembollerin sayısı mümkün olduğu kadar az tutulmalıdır. Sembollerle çalışmak grup çalışmasındaki gerçek temsilcilerle çalışmak gibidir. Her ikisinde de "pozisyonlar değiştirilir", "sistemik denge sağlanmaya çalışılır", "çözüm cümleleri" verilir, danışandan seans ilerledikçe duygu ve düşüncelerinde nasıl değişimler olduğunu anlatması istenebilir. Bireysel sistem konstelasyonu, genellikle bireylerin aileleriyle ilişkilerini anlamalarına ve olası duygusal, cinsel veya ilişkisel sorunları çözmelerine yardımcı olan bir bireysel psikoterapi yöntemidir. Bu yöntem 8 adımdan oluşur.
👍 Psikanalitik psikoterapi yaklaşımını esas alan ve insan ruhunun derinliklerine dair farkındalığınızı arttıracak olan eğitimimiz; hem kişisel gelişiminize hem de bireysel psikoterapi, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı ve HEKİMLİK SANATINI icra etme becerilerinize katkı sağlayacaktır.

🧿 KİMLER KATILABİLİR?
👉 HEKİMLER
👉 RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ 
📌 PSİKOLOGLAR
📌 PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR
📌 SOSYAL HİZMET UZMANLARI
📌 AİLE DANIŞMANLARI
👉 TIP, PSİKOLOJİ VE PDR ÖĞRENCİLERİ
📌 Öğrenciyken psikoterapi, cinsel terapi ve evlilik terapisi eğitimlerimizi şimdiden alın, mezun olduğunuzda eğitim katılım belgeniz hazır olsun.

🧿 BELGELENDİRME
👉 Eğitim katılım belgeniz CİSEF onaylı olacaktır...
👉 “Eğitim katılım belgeniz” e-posta veya Whatsapp üzerinden PDF olarak, “ders notlarınız” da adresinize kargo ile yollanacaktır. 
👉 CİSEF eğitimleri PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi tarafından organize edilmektedir ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir...

🧿 EĞİTMEN
👉 CEM KEÇE
📌 PSİKOTERAPİST
📌 EVLİLİK TERAPİSTİ  
📌 CİNSEL TERAPİST
📌 YAZAR
📌 EĞİTMEN
📌 WASHE Başkan Yrd.
📌 CİSEF Başkanı 
📌 CİSED Onursal Başkanı 
📌 IICPI Türkiye Eşbaşkanı 
📌 PSİKODER Başkan Yrd.
📌 KÖKEN Onursal Başkanı
📌 ÜROSEKS Onursal Başkanı 
📌 JİNESEKS Onursal Başkanı 
📌 AHCİTED Onursal Başkanı 
📌 HİPED Onursal Başkanı 
📌 FİCED Onursal Başkanı 
📌 LOWED Onursal Başkanı 
📌 METASEKS Başkanı
📌 METAEVLİLİK Başkanı
📌 CEM KEÇE HAKKINDA
📌 www.cemkece.com.tr/cem-kece

🧿 CEM KEÇE’NİN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
👉 Dünya Cinsel Sağlık Akademisi (WASHE)
👉 Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)
👉 Amerika Psikoloji Birliği (APA)
👉 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA)
👉 Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS)
👉 Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikosomatik Sağlık Birliği (DGPPN)
👉 Avrupa Cinsel Tıp Derneği (European Society For Sexual Medicine - ESSM)
👉 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
👉 Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research - DGSS)
👉 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
👉 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
👉 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
👉 Longevity ve WellAgeing Derneği (LOWED)
👉 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)
👉 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
👉 JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS)
👉 ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS)
👉 Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) 
👉 Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitim ve Araştırma Derneği (HİPED)
👉 Fizyoterapi Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (FİCED)

🧿 CEM KEÇE’NİN YENİ BASKILARI OLAN KİTAPLARI
🎯 ROMANLARI
👉 1. Kefaret
🎯 PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ KİTAPLARI
👉 2. Bilgece Farkındalık El Kitabı
👉 3. Duygusal Şema Duygusal Zekâ
👉 4. Entegratif Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi 
👉 5. Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
👉 6. Psikoterapistin El Kitabı
👉 7. Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme (Farklı Yönlerden Borderline Yapı ve Borderline Kişilik Bozukluğu)
👉 8. Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar (Farklı Yönlerden Narsisizm, Narsisistik Yapı ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu)
👉 9. Terapide Bir Gün
🎯 CİNSEL SAĞLIK KİTAPLARI
👉 10. Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı 
👉 11. Boşalma Orgazm ve Cinsel Doyum
👉 12. Fonksiyonel Cinsel Terapi ve Bütüncül Seks
👉 13. Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı
👉 14. Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
👉 15. Erkeğin Cinsel Yaşamı
👉 16. Erkek Cinselliğinin Perde Arkası
👉 17. Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek
👉 18. Erken Boşalma ve Taoca Seks
👉 19. İktidarsızlık
👉 20. Güzel Sevişme Sanatı ve Kadim Seks Sırları
👉 21. Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları 
👉 22. Kadınlar VENÜS'e Erkekler MARS'a 
👉 23. Kabusname (Eşcinsellik Kader Değildir)
👉 24. Kadının Cinsel Yaşamı
👉 25. Longevity Seks 
👉 26. Kontrol Sende Güç Sende
👉 27. MetaSeks Cinsel Terapi
👉 28. Mühürlü Beden
👉 29. Olmak ya da Olmamak
👉 30. On Adımda Erken Boşalma Tedavisi
👉 31. On Adımda Vajinismus Tedavisi
👉 32. Vajinismus ve Disparoni (GenitoPelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)
👉 33. Vajinismusun Üstesinden Gelmek
👉 34. Yatak Efsaneleri
🎯 AİLE EVLİLİK VE İLİŞKİ KİTAPLARI
👉 35. Aldatma ve Sadakatsizlik
👉 36. Erkekçe
👉 37. Kadınca
👉 38. Kadim Aşk Öğretileri
👉 39. Mutlu Yaşam Kılavuzu
🎯 KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI
👉 40. Aforizmalar – Sözlerle Şifa Kitabı
👉 41. Çaresiz Değilsiniz Çare SİZsiniz
👉 42. En İyi Terapistim BEN

🧿 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
👉 Web: www.cisef.org.tr 
👉 Youtube: www.youtube.com/cisedorgtr
👉 Mobil & Whatsapp: 0.555.274 41 97
👉 Email: cisedweb@gmail.com
👉 Twitter: www.twitter.com/cisefofficial
👉 Facebook: www.facebook.com/cisefoficial
👉 İnstagram: www.instagram.com/cisefofficial
👉 Facebook Grup: www.facebook.com/groups/psikoloji.egitimleri
👉 Telegram: t.me/cisefofficial
👉 Adres: Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 33 / A Çankaya / ANKARA

#rüpe #rüyalarlapsikoterapi #rüyalarlapsikoterapiverüyaanalizieğitimi
#EntegratifKognitifPsikoterapiEğitimi #PsikoterapiEğitimi #cised #iicpi #EvlilikTerapisiEğitimi #cemkeçe #BütüncülPsikoterapiEğitimi
#InternationalIntegrativeCognitivePsychotherapInstitute #cengizgüleç
#UluslararasıEntegratifKognitifPsikoterapiEnstitüsü #psikoder @drcemkece #BilişselDavranışçıTerapiEğitimi 
#İleriDüzeyCinselTerapiEğitimi
#CinselTerapiVeCinselTedavilerEğitimi #CinselTerapiEğitimi #rüyaanalizi #ŞemaTerapiEğitimi
#CinsellikVeCinselTedavilerEğitimi  #EntegratifKognitifPsikoterapi
#DuygusalŞemaTerapiEğitimi
#AileTerapisiEğitimi  #AileDanışmanlığıEğitimi

Bu eğitime ön kayıt yaptırabilmek için siteye kayıt olmalısınız!
Cisef Azerbaycan Eğitimleri
Rüyalarla Psikoterapi ve Rüya Analizi Eğitimi (RÜPE)