CİSEF Akademi

Sevgili meslektaşlarımız;
2000 yılında kurulan CİSEF AKADEMİ, hekimlerin, ruh sağlığı profesyönellerinin ve sağlık çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiştir ve kuruluşundan bu zamana kadar kazanılan birikim ve tecrübe katılarak nitelikli bir eğitim ve deneyim paylaşımı altyapısı oluşturmuştur ve tüm kursiyerlerinin kullanımına sunmuştur.

CİSEF AKADEMİ'den tüm gereksinimlerinize göre 3 farklı cinsellik cinsel terapi ve cinsel tedaviler eğitimlerimizden birini seçebilirsiniz:

1- CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)
Hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve aile danışmanları), fizyoterapistler, hemşireler ve ebeler katılabilir.

2- TIBBİ SEKSOLOJİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (TSCTE)
Sadece hekimler (jinekolglar, ürologlar, aile hekimleri, vb) katılabilir. Hastanelerde, tıp merkezlerinde polikliniklerde ve özel muayenehanelerde cinsel işlev bozukluklarında uygulanacak tedavi algoritmaları ve tekniker anlatılır.

3. İLERİ DÜZEY CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (İDCTE)
Hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve aile danışmanları), fizyoterapistler, hemşireler ve ebeler katılabilir.

CİSEF AKADEMİ; AŞKIN SEKS CİNSEL TERAPİ YAKLAŞIMI, TIBBİ SEKSOLOJİ, CİNSEL TEDAVİ, JİNESEKSOLOJİ, ÜROSEKSOLOJİ, ANDROLOJİ, AİLE HEKİMLİĞİNDE CİNSEL TEDAVİ ve entegratif yaklaşımı esas alan ve insan ruhunun derinliklerine dair farkındalığınızı arttıracak olan eğitimimiz, hem kişisel gelişiminize hem de cinsel terapi, cinsel danışmanlık, cinsel tedavi ve HEKİMLİK SANATINI icra etme becerilerinize katkı sağlayacaktır.