Mındfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi Eğitimi (ME)

 ONLİNE MINDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (ME)
 10. ME: 23-24 EYLÜL 2023
 ONLİNE & OFLİNE EĞİTİM 
 CENGİZ GÜLEÇ & MUSTAFA ÇAY 

 "HEKİMLER ve RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ İÇİN 2 GÜNLÜK ONLİNE EĞİTİM"

 EĞİTİM VEREN KURUMLAR
 ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜR (INTERNATIONAL INTEGRATIVE COGNITIVE PSYCHOTHERAPY INSTITUTE - IICPI)
 www.iicpi.org
 IICPI ONAYLI ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİMİ
 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
  www.cisef.org.tr 
 CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
  www.cised.org.tr 
 PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)
  www.psikoder.org

 KESİN KAYIT 
 0.555.274 41 97 numaralı Whatsapp hattını arayarak veya MESAJ atarak eğitimimiz hakkında bilgi alabilirsiniz ve kayıt yaptırabilirsiniz.
 Eğitime neden katılmak istediğinizi, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi, aldığınız diğer eğitimleri, TC kimlik numaranızla birlikte adınızı ve soyadınızı bize kısa MESAJ olarak atın, “kesin kaydınızı” yapalım. 
 IICPI ülkemizdeki ve tüm dünyadaki ekonomik koşulları göre eğitim, sempozyum, webinar ve kongre ücretlerinde güncelleme yapabilir ve bu hakkı hep kendisinde saklı tutar. Kursiyerlerimiz bu hakkı bilerek ve bu koşulu kabul ederek eğitim, sempozyum, webinar ve kongrelerimize katılırlar.

 EĞİTİM DERS KİTABI
 MİNDFULNESS VE KABULTEMELLİ PSİKOTERAPİ - Cem KEÇE & Fatma COŞAR & Mustafa Çay 
 BİLGECE FARKINDALIK EL KİTABI - Cem KEÇE & Fatma COŞAR & Mustafa Çay 

 EĞİTİM HAKKINDA
 "MİNDFULNESS; dikkatimizi istemli, tarafsız, yargısız ve nazik bir şekilde yönetme ve odaklama becerisidir. Geçmişin keşkeleri ve geleceğin kaygıları yerine tek gerçek olan şimdide kalabilme becerisidir. Yaşadığımız şu anda dıştan ve içten gelen uyarıcıları, kendimizde ve etrafımızda gerçekleşenleri olabildiğince ve oldukları gibi an be an, şimdi ve burada fark etmektir. Zihnimizden geçen düşünceleri üst bilişimizle görebilmektir, yaşadığımız duyguları ve vücudumuzdaki bedensel hisleri oldukları gibi algılamaktır ve kabullenmektir. Yargılamadan, eleştirmeden ve OTOMATİK PİLOT gibi TEPKİ vermeden gerçekleşenlerle kalabilmek ve üst bileşimizle YANIT verebilmektir. Olup biteni özgürce ve otantik bir şekilde deneyimleyebilmektir. Merakla, anlayışla, özşefkatle ve nazikçe herşeyi sadece GÖZLEMLEMEKTİR. Farkında olmaktır, bilinçli farkındalıktır..." 
CEM KEÇE
 Danışanlar zamanlarının çoğunu ya geçmişin “KEŞKE”lerini ya da geleceğin “KAYGI”larını düşünerek geçirirler, hayatlarının daha farklı bir yönde ilerlemesini dilerken yaptıkları veya söyledikleri şeylerden pişmanlık duyarlar. MİNDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ, telaşlı hayatları içinde sağlıkları, ilişkileri ve kariyerleri için danışanlara ciddi faydalar sağlayan, geçmişle ilgili pişmanlıklarından ve gelecek kaygılarından kurtulmalarına vesile olan çok özel ve entegratif bir yaklaşımdır. MİNDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ, danışanların tüm dikkatlerini içinde bulundukları ana odaklamalarını, iç ve dış dünyalarında olup biten olayları yargılamadan gözlemleyebilmelerini ve oldukları gibi kabul edebilmelerini sağlar, hayatlarının kontrolünü otomatik pilotlarından alıp şimdi ve buraya yani şimdiki ana getirir, içlerindeki bilgeliği açığa çıkartır ve stresli durumlarla baş edebilmelerini sağlar. Böylece danışanların beyinleri yeniden yapılandırılır ve mutluluk seviyelerinde kayda değer bir artış sağlanır. Bu nedenle her psikoterapist her cinsel terapist her evlilik terapisti  MİNDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ tekniklerini, uyguladıkları psikoterapiye, cinsel terapiye veya evlilik terapisine dahil etmeyi ister ama bunu yapmaya nereden ve nasıl başlayacaklarından emin olamazlar. Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenen ve akredite edilen CİSED MİNDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ eğitimi bunun için iyi bir başlangıç noktasıdır. Psikoterapistlerin, cinsel terapistlerin ve evlilik terapistlerinin MİNDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ tekniklerini klinik uygulamalarında nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitimler neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu gereksinimi karşılamak adına açılan MİNDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ eğitimimizi kaçırmayın...
 Psikofelsefe
 3. Dalga BDT ekolleri
 Bilişsel davranışçı terapiden mindfullnes ve kabul temelli psikoterapiye değişim
 Mindfullnes ve kabul temelli psikoterapi teknikleri
 Mindfullnes ve kabul temelli psikoterapide danışan terapist rolleri ve ilişkisi
 TEORİK EĞİTİM + TERAPİ UYGULAMALARI + FORMÜLASYON VE VAKA ANALİZİ + BİREYSEL SÜPERVİZYON VE GRUP SÜPERVİZYONU
 İnsan ruhunun derinliklerine dair bilgece farkındalığınızı ve içgörünüzü arttıracak olan eğitimimiz; hem kişisel gelişiminize hem de bireysel psikoterapi, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı ve HEKİMLİK SANATINI icra etme becerilerinize katkı sağlayacaktır.
 IICPI eğitimleri, Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF), Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir.
 Gönlünüzde SEVGİ, sözlerinizde BİLGELİK, zihninizde AYDINLIK, davranışlarınızda NEZAKET, seçimlerinizde GÜZELLİK ve kaderinizde KALİTE varsa elbet bir gün yollarımız kesişir...

 EĞİTMENLER
 DR. CENGİZ GÜLEÇ
 IICPI Türkiye Eşbaşkanı
 PSİKODER Başkanı
 DR. CEM KEÇE
 PSİKOTERAPİST
 EVLİLİK TERAPİSTİ  
 CİNSEL TERAPİST
 YAZAR
 EĞİTMEN
 CİSEF Başkanı 
 CİSED Onursal Başkanı 
 IICPI Türkiye Eşbaşkanı 
 PSİKODER Başkan Yrd.
 KÖKEN Onursal Başkanı
 ÜROSEKS Onursal Başkanı 
 JİNESEKS Onursal Başkanı 
 AHCİTED Onursal Başkanı 
 HİPED Onursal Başkanı 
 HECEDER Onursal Başkanı 
 FİCED Onursal Başkanı 
 METASEKS Başkanı
 METAEVLİLİK Başkanı
 CEM KEÇE HAKKINDA
 www.cemkece.com.tr/cem-kece
 DR. FATMA COŞAR 
 Psikiyatrist & Psikoterapist
 CİSED Genel Başkanı
 PSİKODER Genel Sekreteri 
 IICPI Türkiye Genel Sekreteri 
 AİLE DANIŞMANI MUSTAFA ÇAY 
 CİSED Yönetim Kurulu Üyesi  

 IICPI EĞİTMENİ DR. CENGİZ GÜLEÇ'İN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
 Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)

 IICPI EĞİTMENİ DR. CENGİZ GÜLEÇ'İN YENİ BASKILARI OLAN KİTAPLARI
 Psikiyatrinin ABC’si
 Psikoterapiler
 Kültür ve Psikiyatri
 İnsana Yolculuk
 Psikiyatri ve Psikoterapilerin ABC’si
 Ötekini Bilmek
 Pozitif Ruh Sağlığı
 Protezli Tanrı: Freud’un Uygarlık Kuramı
 Ruhun Sırları ve Psikoterapiler
 Bir Terapistin Anlam ve Hakikat Dünyası
 Psikodinamik Psikoterapiler
 Aşka Psikanalitik ve Felsefi Bakış

 IICPI EĞİTMENİ DR. CEM KEÇE’NİN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
 Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)
 Amerika Psikoloji Birliği (APA)
 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA)
 Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS)
 Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikosomatik Sağlık Birliği (DGPPN)
 Avrupa Cinsel Tıp Derneği (European Society For Sexual Medicine - ESSM)
 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
 Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research - DGSS)
 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)
 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
 JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS)
 ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS)
 Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) 
 Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitim ve Araştırma Derneği (HİPED)
 Hemşirelik Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmalık Derneği (HECEDER)
 Fizyoterapi Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (FİCED)

 DR. CEM KEÇE’NİN YENİ BASKILARI OLAN KİTAPLARI
 ROMANLARI
 1. Kefaret
 PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ KİTAPLARI
 2. Bilgece Farkındalık El Kitabı
 3. Duygusal Şema Duygusal Zekâ
 4. Entegratif Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi 
 5. Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
 6. Psikoterapistin El Kitabı
 7. Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme (Farklı Yönlerden Borderline Yapı ve Borderline Kişilik Bozukluğu)
 8. Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar (Farklı Yönlerden Narsisizm, Narsisistik Yapı ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu)
 9. Terapide Bir Gün
 CİNSEL SAĞLIK KİTAPLARI
 10. Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı 
 11. Boşalma Orgazm ve Cinsel Doyum
 12. Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı
 13. Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 14. Erkeğin Cinsel Yaşamı
 15. Erkek Cinselliğinin Perde Arkası
 16. Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek
 17. Erken Boşalma ve Taoca Seks
 18. İktidarsızlık
 19. Güzel Sevişme Sanatı ve Kadim Seks Sırları
 29. Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları 
 21. Kadınlar VENÜS'e Erkekler MARS'a 
 22. Kabusname (Eşcinsellik Kader Değildir)
 23. Kadının Cinsel Yaşamı
 24. Kontrol Sende Güç Sende
 25. MetaSeks Cinsel Terapi
 26. Mühürlü Beden
 27. Olmak ya da Olmamak
 28. On Adımda Erken Boşalma Tedavisi
 29. On Adımda Vajinismus Tedavisi
 30. Vajinismus ve Disparoni (GenitoPelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)
 31. Vajinismusun Üstesinden Gelmek
 32. Yatak Efsaneleri
 AİLE EVLİLİK VE İLİŞKİ KİTAPLARI
 33. Aldatma ve Sadakatsizlik
 34. Erkekçe
 35. Kadınca
 36. Kadim Aşk Öğretileri
 37. Mutlu Yaşam Kılavuzu
 KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI
 38. Aforizmalar – Sözlerle Şifa Kitabı
 39. Çaresiz Değilsiniz Çare SİZsiniz
 40. En İyi Terapistim BEN

 IICPI EĞİTMENİ DR. FATMA COŞAR'IN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)

 IICPI EĞİTMENİ DR. FATMA COŞAR'IN KİTAPLARI
 1- Aşkın Seks Cinsel Terapi
 2- Bilgece Farkındalık El Kitabı
 3- Duygusal Şema Duygusal Zekâ
 4- Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları 
 5- Erken Boşalma ve Taoca Seks
 6- Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları 
 7- Kadınlar VENÜS'e Erkekler MARS'a 
 8- Güzel Sevişme Sanatı ve Kadim Seks Sırları 
 9- Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
 10- MetaSeks Cinsel Terapi
 11- Vajinismus ve Disparoni (Genito-Pelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)

 KİMLER KATILABİLİR?
 HEKİMLER
 RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ 
 PSİKOLOGLAR
 PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR
 SOSYAL HİZMET UZMANLARI
 AİLE DANIŞMANLARI
 TIP, PSİKOLOJİ VE PDR ÖĞRENCİLERİ
 Öğrenciyken psikoterapi, cinsel terapi ve evlilik terapisi eğitimlerimizi şimdiden alın, mezun olduğunuzda eğitim katılım belgeniz hazır olsun.

 BELGELENDİRME
 “Eğitim katılım belgeniz” e-posta veya Whatsapp üzerinden PDF olarak, “ders notlarınız” da adresinize kargo ile yollanacaktır. 
 Eğitim katılım belgeniz IICPI onaylı olacaktır...
 CİSEF eğitimleri IICPI tarafından organize edilmektedir, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN), JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS), ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS), Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir...
 IICPI, Psiloterapi Eğitimi’ni tamamlayan ve “EĞİTİM KATILIM BELGESİ” alan kursiyerlerine Psikoterapi konusunda “IICPI UYGULAYICI BELGESİ” alma imkanı sunmaktadır. Uygulayıcı belgesi alabilmek için, 12 aylık Psikoterapi Eğitimi'nin yanında, 12 aylık Psikoterapi Kuramları Eğitimi, 6 aylık Cinsellik Cinsel Terapi ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, 6 aylık İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi ve 6 aylık Evlilik ve İlişki Terapisi Eğitimi de almak, 3 aylık Grup Süpervizyonu’na katılmanın yanında en az 20 saatlik Bireysel Süpervizyon almak ve en 4 vakayı süpervizyon hocasına sunmak ve onun gözetiminde tamamlamak gerekir. Ayrıca bu eğitim ve süpervizyon süreçlerini başarıyla tamamlayanlar IICPI’in yapacağı Yazılı Sınav’dan 70 puan ve üzerinde geçer not alınmalıdır. Geçer puanı alan kursiyere 3 yıl geçerli olmak üzere “IICPI UYGULAYICI BELGESİ” verilir ve kursiyer IICPI’in web sitesinde yer alan “IICPI TERAPİSTLERİ” listesine eklenir. Kursiyer 3 yıl içinde danışan veya hasta görmeye devam ederse, yılda en az bir kere IICPI destekli ulusal veya uluslararası bir kongreye katılırsa ve 3 yıl içinde etik ve ahlaki bir suç işlemezse “IICPI UYGULAYICI BELGESİ” otomatik olarak güncellenir.

 ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (IICPI) 
 WEB: www.iicpi.org
 TELEGRAM GRUBU: t.me/cinselterapiegitimi
 IICPI WHATSAPP: 0.555.274 41 97 
 IICPI TELEGRAM: t.me/iicpiturkiye
 IICPI TELEGRAM: t.me/iicpitr
 IICPI İNSTAGRAM: www.instagram.com/iicpi.turkiye
 IICPI FACEBOOK: www.facebook.com/iicpiofficial
 IICPI TWİTTER: www.twitter.com/iicpiturkiye
 E-POSTA: iicpi.turkiye@gmail.com

 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
 Web: www.cisef.org.tr 
 Youtube: www.youtube.com/cisedorgtr
 Mobil & Whatsapp: 0.555.274 41 97
 Email: cisedweb@gmail.com
 Twitter: www.twitter.com/cisefofficial
 Facebook: www.facebook.com/cisefoficial
 İnstagram: www.instagram.com/cisefofficial
 Facebook Grup: www.facebook.com/groups/psikoloji.egitimleri
 Telegram: t.me/cisefofficial
 Adres: Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 33 / A Çankaya / ANKARA

#MindfulnessVeKabulTemelliPsikoterapiEğitimi
#ÇözümOdaklıKısaSüreliTerapiEğitimi #ÇözümOdaklıTerapiEğitimi
#UmutOdaklıEvlilikTerapisiEğitimi #EvlilikTerapisiEğitimi #AileDanışmanlığıEğitimi #AileTerapisiEğitimi
#DinamikKısaSüreliPsikoterapiEğitimi #LogoterapiEğitimi #EntegratifKognitifPsikoterapiEğitimi #PsikoterapiEğitimi
#DuygusalŞemaTerapiEğitimi
#ŞemaTerapiEğitimi #VaroluşçuPsikoterapiEğitimi #İleriDüzeyCinselTerapiEğitimi
#CinselTerapiVeCinselTedavilerEğitimi #CinselTerapiEğitimi
#CinsellikVeCinselTedavilerEğitimi #psikoder #cised #iicpi
#MetaforlarlaPsikoterapiEğitimi #CemKeçe @drcemkece
#InternationalIntegrativeCognitivePsychotherapInstitute
#UluslararasıEntegratifKognitifPsikoterapiEnstitüsü
#BilişselDavranışçıTerapiEğitimi

Bu eğitime ön kayıt yaptırabilmek için siteye kayıt olmalısınız!
Fonksiyonel Cinsel Terapi ve Bütüncül Seks Eğitimi (FOBSE)
63.Cinsel Terapi Eğitimi (CTE)