9. Psikoterapi Eğitimi (PTE)

🧿 ONLİNE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (PTE)
👉 9. PTE: 28-29 Eylül 2024 

👉 12 MODÜLLÜK EĞİTİM
👉 "ONLİNE EĞİTİM" 
👉 DR. CENGİZ GÜLEÇ & DR. CEM KEÇE & DR. FATMA COŞAR
👉 METAPSİKOTERAPİ 
👉 METAPSİKOLOJİ
👉 ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ
👉 BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL PSİKOTERAPİ 
👉 www.cisef.org.tr/egitim/81/online-egitimler/9-psikoterapi-egitimi-pte

📣 CİSEF: "PSİKOTERAPİ, PSİKİYATRİ, PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL PSİKOTERAPİYE DAİR SON BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA VE ZAMANIN RUHUNDA GÜNCELLENMİŞ YENİ EĞİTİM MODÜLLERİMİZLE VE GÜÇLÜ EĞİTMEN KADROMUZLA KARŞINIZDAYIZ..."

🧿 EĞİTİM VEREN KURUMLAR
👉 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
📌  www.cisef.org.tr 
👉 CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
📌  www.cised.org.tr 
👉 PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)
📌  www.psikoder.org

🧿 KESİN KAYIT 
👉 0.555.274 41 97 numaralı Whatsapp hattını arayarak veya MESAJ atarak eğitimimiz hakkında bilgi alabilirsiniz ve kayıt yaptırabilirsiniz.
👉 Eğitime neden katılmak istediğinizi, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi, aldığınız diğer eğitimleri, TC kimlik numaranızla birlikte adınızı ve soyadınızı bize kısa MESAJ olarak atın, “kesin kaydınızı” yapalım. 
👉 IICPI ülkemizdeki ve tüm dünyadaki ekonomik koşulları göre "eğitim, sempozyum, webinar ve kongre ücretlerinde güncelleme" yapabilir ve bu hakkı hep kendisinde saklı tutar. Kursiyerlerimiz bu hakkı bilerek ve bu koşulu kabul ederek eğitim, sempozyum, webinar ve kongrelerimize katılırlar...

🧿 EĞİTİM HAKKINDA
👉 Eğitimimiz "online" olarak verilecektir. Mücbir sebepler nedeniyle online eğitimimize katılmayanlar 5 gün boyunca "ofline" olarak eğitim videolarımızı izleyebileceklerdir. 
👉 Başta PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ yaklaşımları olmak üzere yaygın olarak kullanılan psikoterapi kuramlarının entegrasyonunu içeren, METAPSİKOTERAPİ, ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ, BÜTÜNCÜL ve FONKSİYONEL PSİKOTERAPİ yaklaşımlarını esas alan ve insan ruhunun derinliklerine dair farkındalığınızı arttıracak olan eğitimimiz; hem kişisel gelişiminize hem de bireysel psikoterapi, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı ve HEKİMLİK SANATINI icra etme becerilerinize katkı sağlayacaktır...
👉 TEORİK EĞİTİM + FORMÜLASYON + VAKA ANALİZİ + GRUP SÜPERVİZYONU + BİREYSEL SÜPERVİZYON

🧿 EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
👉 1. Modül: METAPSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (METE)
👉 2. Modül: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ (BDT)
👉 3. Modül: DUYGUSAL ŞEMA TERAPİ EĞİTİMİ (DŞTE)
👉 4. Modül: MİNDFULNESS VE KABUL TEMELLİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (ME)
👉 5. Modül: ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (ÇOTE)
👉 6. Modül: METAFORLARLA PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (MEPE)
👉 7. Modül: VAROLUŞÇU PSİKOTERAPİ VE  LOGOTERAPİ EĞİTİMİ (VAPTE)
👉 8. Modül: DİNAMİK KISA SÜRELİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (DİKPE) 
👉 9. Modül: RÜYALARLA PSİKOTERAPİ VE RÜYA ANALİZİ EĞİTİMİ (RÜPE)
👉 10. Modül: BİREYSEL SİSTEM KONSTELASYONU EĞİTİMİ (BİSKE)
👉 11. Modül: FORMÜLASYON VE SÜPERVİZYON
👉 12. Modül: SÜPERVİZYON
👉 Kaçırdığınız modülleri "OFLİNE EĞİTİM" portalımızdan izleyebilirsiniz.

🧿 KİMLER KATILABİLİR?
👉 HEKİMLER
👉 PSİKOLOGLAR
👉 PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR
👉 SOSYAL HİZMET UZMANLARI
👉 AİLE DANIŞMANLARI
👉 ALANDAKİ LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
🎯 Ancak mezun olunca eğitim katılım belgeleri verilecektir...

🧿 BELGELENDİRME
👉 Eğitim katılım belgesi CİSEF onaylı olacaktır...
👉 CİSEF eğitimleri PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi tarafından organize edilmektedir, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN), JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS), ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS), Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir...
👉 CİSEF, Psiloterapi Eğitimi’ni tamamlayan ve “EĞİTİM KATILIM BELGESİ” alan kursiyerlerine Psikoterapi konusunda “CİSEF UYGULAYICI BELGESİ” alma imkanı sunmaktadır. Uygulayıcı belgesi alabilmek için, 12 aylık Psikoterapi Eğitimi'nin yanında, 12 aylık Psikoterapi Kuramları Eğitimi, 6 aylık Cinsellik Cinsel Terapi ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, 6 aylık İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi ve 6 aylık Evlilik ve İlişki Terapisi Eğitimi de almak, 3 aylık Grup Süpervizyonu’na katılmanın yanında en az 20 saatlik Bireysel Süpervizyon almak ve en 4 vakayı süpervizyon hocasına sunmak ve onun gözetiminde tamamlamak gerekir. Ayrıca bu eğitim ve süpervizyon süreçlerini başarıyla tamamlayanlar CİSEF'in yapacağı Yazılı Sınav’dan 70 puan ve üzerinde geçer not alınmalıdır. Geçer puanı alan kursiyere 3 yıl geçerli olmak üzere “CİSEF UYGULAYICI BELGESİ” verilir ve kursiyer CİSEF’in web sitesinde yer alan “CİSEF TERAPİSTLERİ” listesine eklenir. Kursiyer 3 yıl içinde danışan veya hasta görmeye devam ederse, yılda en az bir kere CİSEF destekli ulusal veya uluslararası bir kongreye katılırsa ve 3 yıl içinde etik ve ahlaki bir suç işlemezse “CİSEF UYGULAYICI BELGESİ” otomatik olarak güncellenir.
👉 Kursiyerlerimiz aldıkları eğitim katılım belgeleriyle, lisan diplomalarıyla kendilerine tanımlanan "mesleklerini daha bütüncül ve psikodinamik bakış açısıyla icra etme becerisi" kazanacaklardır, ancak aldıkları eğitim katılım belgesi onlara "psikoterapi yapma yetkisi" vermez. Bilindiği üzere ülkemizdeki yasa ve yönetmeliklerimize göre bu yetki sadece T.C.Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimiz tarafından verilebilir.

🧿 EĞİTMENLER
👉 DR. CENGİZ GÜLEÇ
📌 IICPI Türkiye Eşbaşkanı
📌 PSİKODER Başkanı
👉 DR. CEM KEÇE
📌 PSİKOTERAPİST
📌 EVLİLİK TERAPİSTİ  
📌 CİNSEL TERAPİST
📌 YAZAR
📌 EĞİTMEN
📌 CİSEF Başkanı 
📌 CİSED Onursal Başkanı 
📌 IICPI Türkiye Eşbaşkanı 
📌 PSİKODER Başkan Yrd.
📌 KÖKEN Onursal Başkanı
📌 ÜROSEKS Onursal Başkanı 
📌 JİNESEKS Onursal Başkanı 
📌 AHCİTED Onursal Başkanı 
📌 HİPED Onursal Başkanı 
📌 HECEDER Onursal Başkanı 
📌 FİCED Onursal Başkanı 
📌 METASEKS Başkanı
📌 METAEVLİLİK Başkanı
📌 CEM KEÇE HAKKINDA
📌 www.cemkece.com.tr/cem-kece
👉 UZ. DR. FATMA COŞAR 
📌 Psikiyatrist & Psikoterapist
📌 WASHE Yönetim Kurulu Üyesi 
📌 CİSED Genel Başkan Yrd.
📌 PSİKODER Genel Sekreteri 
📌 IICPI Türkiye Genel Sekreteri 

🧿 CENGİZ GÜLEÇ'İN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
👉 Dünya Cinsel Sağlık Akademisi (World Academy Of Sexual Health - WASHE)
👉 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
👉 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
👉 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
👉 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
👉 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
👉 Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)

🧿 CENGİZ GÜLEÇ'İN YENİ BASKILARI OLAN KİTAPLARI
👉 Psikiyatrinin ABC’si
👉 Psikoterapiler
👉 Kültür ve Psikiyatri
👉 İnsana Yolculuk
👉 Psikiyatri ve Psikoterapilerin ABC’si
👉 Ötekini Bilmek
👉 Pozitif Ruh Sağlığı
👉 Protezli Tanrı: Freud’un Uygarlık Kuramı
👉 Ruhun Sırları ve Psikoterapiler
👉 Bir Terapistin Anlam ve Hakikat Dünyası
👉 Psikodinamik Psikoterapiler
👉 Aşka Psikanalitik ve Felsefi Bakış

🧿 CEM KEÇE’nin ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
👉 Dünya Cinsel Sağlık Akademisi (World Academy Of Sexual Health - WASHE)
👉 Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)
👉 Amerika Psikoloji Birliği (APA)
👉 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA)
👉 Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS)
👉 Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikosomatik Sağlık Birliği (DGPPN)
👉 Avrupa Cinsel Tıp Derneği (European Society For Sexual Medicine - ESSM)
👉 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
👉 Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research - DGSS)
👉 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
👉 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
👉 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
👉 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)
👉 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
👉 JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS)
👉 ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS)
👉 Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) 
👉 Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitim ve Araştırma Derneği (HİPED)
👉 Hemşirelik Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmalık Derneği (HECEDER)
👉 Fizyoterapi Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (FİCED)

🧿 CEM KEÇE’NİN YENİ BASKILARI OLAN KİTAPLARI
🎯 ROMANLARI
👉 1. Kefaret
🎯 PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ KİTAPLARI
👉 2. Bilgece Farkındalık El Kitabı
👉 3. Duygusal Şema Duygusal Zekâ
👉 4. Entegratif Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi 
👉 5. Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
👉 6. Psikoterapistin El Kitabı
👉 7. Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme (Farklı Yönlerden Borderline Yapı ve Borderline Kişilik Bozukluğu)
👉 8. Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar (Farklı Yönlerden Narsisizm, Narsisistik Yapı ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu)
👉 9. Terapide Bir Gün
🎯 CİNSEL SAĞLIK KİTAPLARI
👉 10. Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı 
👉 11. Boşalma Orgazm ve Cinsel Doyum
👉 12. Fonksiyonel Cinsel Terapi ve Bütüncül Seks
👉 13. Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı
👉 14. Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
👉 15. Erkeğin Cinsel Yaşamı
👉 16. Erkek Cinselliğinin Perde Arkası
👉 17. Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek
👉 18. Erken Boşalma ve Taoca Seks
👉 19. İktidarsızlık
👉 20. Güzel Sevişme Sanatı ve Kadim Seks Sırları
👉 21. Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları 
👉 22. Kadınlar VENÜS'e Erkekler MARS'a 
👉 23. Kabusname (Eşcinsellik Kader Değildir)
👉 24. Kadının Cinsel Yaşamı
👉 25. Kontrol Sende Güç Sende
👉 26. MetaSeks Cinsel Terapi
👉 27. Mühürlü Beden
👉 28. Olmak ya da Olmamak
👉 29. On Adımda Erken Boşalma Tedavisi
👉 30. On Adımda Vajinismus Tedavisi
👉 31. Vajinismus ve Disparoni (GenitoPelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)
👉 32. Vajinismusun Üstesinden Gelmek
👉 33. Yatak Efsaneleri
🎯 AİLE EVLİLİK VE İLİŞKİ KİTAPLARI
👉 34. Aldatma ve Sadakatsizlik
👉 35. Erkekçe
👉 36. Kadınca
👉 37. Kadim Aşk Öğretileri
👉 38. Mutlu Yaşam Kılavuzu
🎯 KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI
👉 39. Aforizmalar – Sözlerle Şifa Kitabı
👉 40. Çaresiz Değilsiniz Çare SİZsiniz
👉 41. En İyi Terapistim BEN

🧿 FATMA COŞAR'IN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
👉 Dünya Cinsel Sağlık Akademisi (WASHE)
👉 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
👉 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
👉 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
👉 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
👉 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
👉 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)

🧿 FATMA COŞAR'IN KİTAPLARI
👉 1- Aşkın Seks Cinsel Terapi
👉 2- Bilgece Farkındalık El Kitabı
👉 3- Duygusal Şema Duygusal Zekâ
👉 4- Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları 
👉 5- Erken Boşalma ve Taoca Seks
👉 6- Fonksiyonel Cinsel Terapi ve Bütüncül Seks
👉 7- Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları 
👉 8- Kadınlar VENÜS'e Erkekler MARS'a 
👉 9- Güzel Sevişme Sanatı ve Kadim Seks Sırları 
👉 10- Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
👉 11- MetaSeks Cinsel Terapi
👉 12- Vajinismus ve Disparoni (Genito-Pelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)

🧿 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
👉 Web: www.cisef.org.tr 
👉 Youtube: www.youtube.com/cisedorgtr
👉 Telefon: 0.312.212 6626
👉 Mobil & Whatsapp: 0.555.274 41 97
👉 Email: cisefofficial@gmail.com
👉 Twitter: www.twitter.com/cisefofficial
👉 Facebook: www.facebook.com/cisefoficial
👉 İnstagram: www.instagram.com/cisefofficial
👉 Facebook Grup: www.facebook.com/groups/psikoloji.egitimleri
👉 Telegram: t.me/cisefofficial
Adres: Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 33 / A Çankaya / ANKARA

#EntegratifKognitifPsikoterapiEğitimi #PsikoterapiEğitimi #CengizGüleç #EvlilikTerapisiEğitimi #CemKeçe #BütüncülPsikoterapiEğitimi
#InternationalIntegrativeCognitivePsychotherapInstitute #cisef #VaroluşçuPsikoterapiEğitimi
#UluslararasıEntegratifKognitifPsikoterapiEnstitüsü #cised #iicpi #BilişselDavranışçıTerapiEğitimi 
#cised #iicpi #metapsikoterapi
#İleriDüzeyCinselTerapiEğitimi
#CinselTerapiVeCinselTedavilerEğitimi #CinselTerapiEğitimi #ŞemaTerapiEğitimi
#psikoder @drcemkece
#CinsellikVeCinselTedavilerEğitimi  #EntegratifKognitifPsikoterapi
#DuygusalŞemaTerapiEğitimi
#AileTerapisiEğitimi  #AileDanışmanlığıEğitimi

Bu eğitime ön kayıt yaptırabilmek için siteye kayıt olmalısınız!
Erken Boşalma ve Taocu Seks Eğitimi (EBTSE)
66. Cinsel Terapi Eğitimi (CTE)